Ubezpieczenie sportowe jest niezwykle istotne

Przykładowy zakres ubezpieczenia NNW w sporcie

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą mieć bardzo różny zakres, w zależności od wybranej przez nas firmy ubezpieczeniowej. Niemniej jednak w wielu ofertach ubezpieczycieli pewne rozwiązania się powtarzają, dlatego warto dowiedzieć się jakiego rodzaju świadczenia mogą zapewniać nam ubezpieczenia sportowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie sportowe jest niezwykle istotnePrzede wszystkim możemy liczyć na świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej . Ubezpieczenie tego rodzaju obejmują najczęściej również zwrot udokumentowanych kosztów nabycia różnego rodzaju środków pomocniczych oraz zwrot kosztów rehabilitacji powypadkowej. Bardzo często spotkać można również zasiłki z tytułu niezdolności do nauki lub pracy oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Oczywiście musimy mieć świadomość, że wysokość wymienionych świadczeń może być różna w zależności od wybranego sportowiec ubezpieczenia, dlatego warto przed wybraniem ubezpieczyciela dokładnie zapoznać się z zasadami ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przez daną polisę.