Tag : polisy

Jest wiele niebezpiecznych sportów

Niebezpieczne sporty

Świat sportu jest bardzo różnorodny i nieprzewidywalny. Zmienność w jego zakresie stanowi ogromny procent realizowanych działań i wiąże się z nim bezpośrednio, wpływając jednocześnie na wszelkie inne związane z tym dziedziny. Ci, którzy poświęcają większość swojego czasu tym właśnie obszarom, dostrzegają zarówno ich wady i zalety, w przeciwieństwie do tych, którzy upatrują w sporcie wyłącznie rozrywkę wynikająca z rywalizacji i emocji, które temu towarzyszą. Generalnie większość dziedzin sportowych wymaga od zawodników ogromnego wysiłku, co stanowi znaczne obciążenie dla organizmu i sprawia, że ten zawód określany jest jako zawód o wyższym stopniu ryzyka. Istnieją jednak takie dziedziny, które w szczególności wiążą się z narażeniem zdrowia i życia, a określane są najczęściej jako sporty ekstremalne. W tym przypadku każdy trening i każde zawody, mogą skończyć się nieszczęściem, a zawodnicy właśnie w tym upatrują największą przyjemność, związaną z potężnymi skokami adrenaliny, wynikającymi ze strachu połączonego z niepewnością. (więcej…)