Tag : ubezpieczenie-nnw

Ubezpieczenie sportowe jest niezwykle istotne

Przykładowy zakres ubezpieczenia NNW w sporcie

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą mieć bardzo różny zakres, w zależności od wybranej przez nas firmy ubezpieczeniowej. Niemniej jednak w wielu ofertach ubezpieczycieli pewne rozwiązania się powtarzają, dlatego warto dowiedzieć się jakiego rodzaju świadczenia mogą zapewniać nam ubezpieczenia sportowe od następstw nieszczęśliwych wypadków. (więcej…)